logo

Vi arbetar med vår hemsida

Uthyrning av kanoter

Om du vill hyra kanot av Kanotklubben Mälarpiraterna kontaktar du Kerstin Öberg på telefon 070 844 05 17.

VILLKOR FÖR UTHYRNING AV KANOTER

Kanotens användning
Kanoten får endast användas i Sverige. Hyresmannen ansvarar fullt ut för hyrd utrustning.

Betalning
Betalning erläggs kontant eller med Swish. Om bokning sker i god tid kan betalning ske via bankgiro.

Priser
Kanottyp Halvdag Heldag Helg Vecka Kväll
K1 300 kr 500 kr 750 kr 1500 kr 300 kr
SUP 300 kr 500 kr 750 kr 1500 kr 300 kr
K2 500 kr 700 kr 1250 kr 2500 kr 500 kr
Canadensare 500 kr 700 kr 1250 kr 2500 kr 500 kr

Skick och utrustning
Uthyraren ansvarar för att kanoter och material är i sjövärdigt skick och funktionsdugligt. Det åligger kunden att återlämna materialet i samma skick som vid uthyrningens början.

Fel eller skada
Vid fel eller skada på kanot eller tillbehör, liksom vid förlust av kanot eller tillbehör, åligger det kunden att snarast underrätta uthyraren. Uthyraren meddelar vilka åtgärder som skall vidtas.

Förlust eller skada
Kunden är skyldig att ersätta förlust eller skada på kanot och material.

Återlämning
Kunden skall vid hyrestidens utgång återlämna kanoten på den plats den avhämtats. Kanot och utrustning skall återlämnas i samma skick som vid utlämningstillfället. Återlämning skall ske på avtalad tid enligt hyreskontraktet om ej annat avtalats. Om utrustningen ej återlämnas den tid som överenskommits, skall ytterligare en dygnsavgift betalas.

Hyresvillkor
För att hyra kajak måste man ha god simkunnighet. Den som hyr en kajak eller canadensare måste garantera att alla deltagare i sällskapet kan simma minst 200 m. Minimiålder är 18 år eller i målsmans sällskap.
Paddling sker på egen risk.
Flytväst är obligatorisk.
Planerad färdväg skall lämnas till uthyraren före avfärd.
Kajakerna återlämnas rengjorda både i och utvändigt med sötvatten.
Uppkomna skador eller förlorad utrustning skall anmälas och ersättas till självkostnadspris.
Kontrollera med ditt försäkringsbolag att hemförsäkring/allriskförsäkring eller motsvarande gäller vid hyra av kanot.
Legitimation visas alltid då man hyr.

Transport
Transport av kajaker till annat utlämnings/återlämningsställe kan eventuellt ordnas efter separat överenskommelse mot en extra kostnad.

Egen risk
All paddling sker på egen risk. Det åligger kunden att respektera naturen, allemansrätten och se till att nödvändiga säkerhetsåtgärder vidtas.

Glömt lösenord