Om föreningen

BAKGRUND
Klubben bildades 1995 av bl a Ingrid Eliasson, Kerstin och Hans Erik Öberg för att starta kanotverksamhet i Sigtuna. Både Jesper Eliasson och Ulrika Öberg var med i detta arbete de första åren.

De första två åren hade klubben ingen träningsverksamhet för aktiva utan inriktade sig på att etablera inkomstkällor för klubben i form av drakbåtsfestival i Sigtuna, korvförsäljning på Sigtuna Möte och Julmarknaden i Sigtuna. Under två år arrangerade klubben ensam både Sigtuna Möte och Julmarknaderna.

Utvecklingen sedan dess har varit att klubbens kanotverksamhet ökat varje år.

VÅR VERKSAMHETSIDÉ
Klubbens verksamhetsidé är att bedriva kanotidrott i de flesta discipliner och på alla nivåer inom SKF:s verksamhetsområde.

Klubben bedriver idag följande verksamheter:

Kanotslalom

  • Kanotpolo
  • SUP
  • Motionspaddling
  • Drakbåtstävlingar

Klubben har anslutit sig till RF:s policy om barn- och ungdomsidrott samt RF:s policy om droger, alkohol och tobak samt Idrottens Vision och Värdegrund och Rädda barnen och High Five.

Klubben har upprättat en handlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling.

Klubben är verksam i Sigtuna och Märsta och bedriver tävlings- och träningsverksamhet i hela Sverige och Europa.

Klubben har kalenderår som verksamhetsår.