Villkor för uthyrning av kanoter

Kanotens användning

 • Kanoten får endast användas i Sverige. Hyresmannen ansvarar fullt ut för hyrd utrustning.

Betalning

 • Betalning erläggs kontant eller med Swish. Om bokning sker i god tid kan betalning ske via bankgiro.

Skick och utrustning

 • Uthyraren ansvarar för att kanoter och material är i sjövärdigt skick och funktionsdugligt. Det åligger kunden att återlämna materialet i samma skick som vid uthyrningens början.

Fel eller skada

 • Vid fel eller skada på kanot eller tillbehör, liksom vid förlust av kanot eller tillbehör, åligger det kunden att snarast underrätta uthyraren. Uthyraren meddelar vilka åtgärder som skall vidtas.

Förlust eller skada

 • Kunden är skyldig att ersätta förlust eller skada på kanot och material.

Återlämning

 • Kunden skall vid hyrestidens utgång återlämna kanoten på den plats den avhämtats.
 • Kanot och utrustning skall återlämnas i samma skick som vid utlämningstillfället.
 • Återlämning skall ske på avtalad tid enligt hyreskontraktet om ej annat avtalats.
 • Om utrustningen ej återlämnas den tid som överenskommits, skall ytterligare en dygnsavgift betalas.

Hyresvillkor

 • För att hyra kajak måste man ha god simkunnighet. Den som hyr en kajak eller canadensare måste garantera att alla deltagare i sällskapet kan simma minst 200 meter.
 • Minimiålder är 18 år eller i målsmans sällskap.
 • Paddling sker på egen risk.
 • Flytväst är obligatorisk.
 • Planerad färdväg skall lämnas till uthyraren före avfärd.
 • Kajakerna återlämnas rengjorda både i och utvändigt med sötvatten.
 • Uppkomna skador eller förlorad utrustning skall anmälas och ersättas till självkostnadspris.
 • Kontrollera med ditt försäkringsbolag att hemförsäkring/allriskförsäkring eller motsvarande gäller vid hyra av kanot.
 • Legitimation visas alltid då man hyr.

Transport

 • Transport av kajaker till annat utlämnings/återlämningsställe kan eventuellt ordnas efter separat överenskommelse mot en extra kostnad.

Egen risk

 • All paddling sker på egen risk. Det åligger kunden att respektera naturen, allemansrätten och se till att nödvändiga säkerhetsåtgärder vidtas.